Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Xem Tái sinh thành một Nhà giao dịch

vi

View More
Language
SEARCH
 • TẤT CẢ
  GIAO DỊCH
  NỀN TẢNG
  Học Viện
  Phân Tích
  KHUYẾN MÃI
  VỀ CHÚNG TÔI
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Phí giao dịch
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Máy tính forex

Sử dụng công cụ tính toán ngoại hối toàn diện của chúng tôi để đo lường lợi nhuận, khoản lỗ tiềm năng của bạn và hơn thế nữa.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error

*error

 • 1:1
 • 1:10
 • 1:50
 • 1:100
 • 1:200
 • 1:300
 • 1:400
 • 1:500
*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

 • Ký quỹ bắt buộc

  -

 • Giá trị Pip

  -

 • Hoán đổi mua

  -

 • Hoán đổi ngắn

  -

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính phí qua đêm

Sử dụng công cụ tính phí qua đêm của chúng tôi để tính phí qua đêm tiềm năng dựa trên số lượng đêm giao dịch và chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ được giao dịch cho các vị thế bán và mua.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

*error

*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error

 • Bán
 • Mua
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính lợi nhuận

Sử dụng máy tính lợi nhuận của chúng tôi để đo lường kết quả tiềm năng của các vị thế giao dịch của bạn bằng cách nhập các điểm dự kiến ​​di chuyển.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

*error

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error

*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error

 • Bán
 • Mua
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính ký quỹ

Sử dụng công cụ tính ký quỹ của chúng tôi để xác định mức ký quỹ cần thiết để mở và duy trì các vị thế giao dịch.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

*error

 • 1:1
 • 1:10
 • 1:50
 • 1:100
 • 1:200
 • 1:300
 • 1:400
 • 1:500
*error

*error
Trading Calculator
*error

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính Pip

Sử dụng máy tính giá trị pip của chúng tôi để đo lường sự biến động trong tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

*error

*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Chuyển đổi tiền tệ

Truy cập nhanh và hiệu quả các bảng giá tiền tệ với các máy tính chuyển đổi tiền tệ thân thiện với người dùng của chúng tôi. Chỉ cần chọn loại tiền mong muốn và nhập số tiền trong đơn vị tiền chính của bạn để dễ dàng nhận được giá trị trao đổi.

Sử dụng máy tính chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi để thực hiện tính toán cho hơn 100 loại tiền tệ khác nhau trên toàn thế giới, sử dụng dữ liệu tỷ giá hối đoái theo thời gian thực.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error
Trading Calculator
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính Fibonacci

Công cụ tính Fibonacci tiên tiến của chúng tôi đảm bảo độ chính xác trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng bằng cách dự đoán các mức giá tiềm năng sau những biến động trên thị trường.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error

 • Xu hướng tăng
 • Xu hướng giảm
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

 • R1

  23.60%

  -

 • R2

  38.20%

  -

 • R3

  50%

  -

 • R4

  61.80%

  -

 • R5

  76.40%

  -

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính quy mô vị thế

Sử dụng máy tính quy mô vị thế của chúng tôi để đo lường số lượng đơn vị tối ưu để mua hoặc bán dựa trên các thông số rủi ro của bạn.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

*error

*error

 • USD
 • GBP
 • EUR
 • AUD
 • JPY
*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error

 • Bán
 • Mua
*error
Trading Calculator
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Sử dụng máy tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của chúng tôi để đo lường lợi nhuận hoặc tổn thất tiềm năng của các kịch bản giao dịch đề xuất của bạn, để tạo ra các chiến lược giao dịch tối ưu

Giá A - Trong xu hướng giảm là Đỉnh, trong xu hướng tăng là Đáy.
Giá B - Trong xu hướng giảm là Đáy, trong Xu hướng tăng là Đỉnh.
Giá C - Giá hiện tại của công cụ cơ bản.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

 • Mục tiêu

  -

 • Rủi ro

  -

 • Phần thưởng

  -

 • Tỉ lệ

  -

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính thể tích nổi tiếng

Sử dụng máy tính khối lượng đáng chú ý của chúng tôi để giúp xác định tổng giá trị của vị trí hợp đồng phái sinh bằng cách xem xét lô giao dịch, quy mô hợp đồng, giá của tài sản cơ bản và tỷ giá hối đoái sản phẩm.

 • Forex
 • Swap / Interest
 • Profit
 • Margin
 • Pip
 • Currency
 • Fibonacci
 • Position Size
 • Risk/Reward
 • Notional Volume

*error

*error
Trading Calculator
*error
Trading Calculator
*error
TÍNH TOÁN

KẾT QUẢ:

*Kết quả tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
*Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Bắt đầu Giao dịch với
Tài khoản Vantage Ngay Hôm nay

Trading Calculator
 • 1

  Đăng Ký

  Quy trình mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng.

 • 2

  Nạp Tiền

  Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn với nhiều phương thức nạp tiền đa dạng.

 • 3

  Giao Dịch

  Giao dịch với spread bắt đầu từ 0.0 và truy cập hơn 1,000+ công cụ CFD.