Vantage App

Download the App for exclusive deals

Nhận tín hiệu ngoại hối hàng ngày từ
Trading Central

Nhận các tín hiệu ngoại hối hàng ngày trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Vantage đã hợp tác với Trading Central để cung cấp cho khách hàng các thiết lập phân tích kỹ thuật hàng ngày và các tín hiệu giao dịch ngoại hối. Nếu bạn là khách hàng hiện tại, tất cả những gì bạn phải làm để bắt đầu nhận tín hiệu giao dịch qua email hàng ngày là đảm bảo tài khoản giao dịch của bạn được nạp tiền tối thiểu là $500 và hoàn thành biểu mẫu chọn tham gia ở trên.

Nếu bạn chưa phải là khách hàng, chỉ cần mở một tài khoản thực, nạp tiền vào tài khoản của bạn với số tiền tối thiểu là $500 và hoàn thành biểu mẫu chọn tham gia ở trên.

Vui lòng đảm bảo bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện bên dưới để đảm bảo đủ điều kiện tham gia hoặc liên hệ với [email protected]để tìm hiểu thêm.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều kiện sau áp dụng cho tất cả các phiếu mua hàng, trừ khi có quy định rõ ràng khác:

 • ●  Ưu đãi không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 • ●  Tất cả các ưu đãi của Vantage chỉ có sẵn theo luật hiện hành.
 • ●  Ưu đãi Vantage không được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi sở thích rủi ro của một cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến lược giao dịch của riêng họ.
 • ●  Khách hàng nên đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo cách phù hợp với mức độ thoải mái khi giao dịch của họ.
 • ●  Tài khoản mới phải được phê duyệt theo quy trình mở tài khoản của Vantage.Các cá nhân đăng ký tài khoản phải kiểm tra luật và quy định địa phương của họ trước khi đăng ký tài khoản với Vantage.
 • ●  Khách hàng được giới thiệu bởi PAMM / MAM hoặc người quản lý tiền không đủ điều kiện để tham gia các ưu đãi của Vantage.
 • ●  Vantage có quyền ngăn khách hàng yêu cầu tiền thưởng tín dụng từ các chương trình khuyến mãi nếu khoản tiền gửi của bạn được thực hiện thông qua kênh ví điện tử / tiền điện tử bao gồm nhưng không giới hạn: USDT,Neteller và Skrill.
 • ●  Khách hàng không được phép sử dụng tiền thưởng tín dụng cho các vị thế tự bảo hiểm. Vantage có quyền hủy bỏ tư cách đủ điều kiện của khách hàng để tham gia vào bất kỳ ưu đãi tiền thưởng tín dụng nào, xóa một phần / toàn bộ tiền thưởng tín dụng khỏi tài khoản giao dịch của họ và một phần / toàn bộ lợi nhuận được tạo ra bởi các vị thế phòng ngừa rủi ro mà không cần thông báo thêm.
 • ●  Vantage có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký hoặc chỉ định tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra bất kỳ lời biện minh nào hoặc giải thích lý do từ chối như vậy.
 • ●  Vantage có quyền loại trừ và / hoặc hủy bỏ sự tham gia của khách hàng vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi nếu:
  • a) Churning (mở và đóng giao dịch Margin FX hoặc CFD chỉ vì mục đích kiếm được lợi ích);
  • b) khách hàng bị phát hiện vi phạm Thỏa thuận với khách hàng hoặc đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp hành vi sai trái hoặc vi phạm đó, Vantage sẽ có quyền khấu trừ bất kỳ số tiền thưởng nào từ tài khoản giao dịch.
 • ●  Vantage có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web của Vantage. Bạn nên sửa đổi các Điều khoản này thường xuyên và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của Vantage, bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản sửa đổi nào như vậy. Vantage có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào.
 • ●  Vantage có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng hoặc ngừng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào của mình.
 • ●  Tất cả các chương trình khuyến mãi của Vantage chỉ áp dụng cho các tài khoản STP và ECN hợp lệ. Tài khoản Cent không được áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng khác.
 • ●  Vantage sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc thiệt hại nào có thể phải chịu liên quan đến ưu đãi này và theo luật có thể không bị loại trừ bởi các Điều khoản này.
 • ●  Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự mâu thuẫn.
 • ●  Nhà cung cấp ưu đãi này là Vantage Global Limited.

The report is prepared and presented by TRADING CENTRAL and is made available to Vantage clients and potential clients. The opinions and views expressed in the report are solely those of the authors and analysts and Vantage does not verify the accuracy of any claim or statement. The report is meant for informative reading and should not be relied upon as a substitute for extensive independent research. The information and opinions provided by TRADING CENTRAL do not take into account any particular individual’s investment objectives, financial situation, or needs, and hence does not constitute as an advice or a recommendation with respect to any investment product.