Vantage App

Download the App for exclusive deals

LỊCH KINH TẾ FOREX

Theo dõi mọi sự kiện biến động của
thị trường trên lịch kinh tế của chúng tôi

MỞ TÀI KHOẢN THẬT

LỊCH KINH TẾ FOREX

Lịch kinh tế là gì?

Lịch kinh tế Forex là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch Forex để theo dõi các sự kiện quan trọng, có khả năng làm thị trường biến động.

Nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng lịch kinh tế như một lịch phát hành để hỗ trợ họ dự đoán khi nào các biến chuyển lớn sẽ xảy ra trên thị trường.

Bắt đầu giao dịch với Vantage ngay hôm nay

  • Đăng ký

    Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

  • Nạp tiền

    Nạp tiền vào tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán.

  • Giao dịch

    Truy cập hơn 1000 công cụ với tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5.

Vậy là xong. Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Mở tài khoản thật